Fix terrible performance
[SCSI2SD-V6.git] / STM32CubeMX / SCSI2SD-V6 / Drivers / STM32F2xx_HAL_Driver / Src / stm32f2xx_hal_sd.c
2016-08-15 Michael McMasterFix terrible performance v6.0.6
2016-06-16 Michael McMasterSD hotswap, SD fixes, SCSI interface fixes, performance... v6.0BETA2
2016-05-26 Michael McMasterInitial fork for SCSI2SD-V6 firmware.